Генеральный план константиновского сельского поселения тутаевского района ярославской области - страница 21


Кирова, д. 15

 

д

1

1

954

80

24

1940

 

65

...

Кирова, д. 21

 

д

1

1

829

96

32

1954

 

35

...

Кирова, д. 22

 

д

1

1

982

163

29

1941

 

73

...

Кирова, д. 23

 

д

1

1

989

118

46

1973

 

66

...

Кирова, д. 24

 

д

1

2

1141

174

46

1941

 

65

...

Кирова, д. 25

 

д

1

1

856

103

38

1973

 

55

...

Кирова, д. 26

 

д

1

1

1088

136

46

1941

 

52

...

Кирова, д. 27

 

д

1

1

907

116

31

1958

 

71

...

Кирова, д. 28

 

д

1

1

1024

121

38

1956

 

52

...

Кирова, д. 34

 

д

1

1

1095

88

23

1943

 

49

...

Кирова, д. 36

 

д

1

1

1068

118

45

1950

 

55

...

Кирова, д. 37

 

д

1

2

1516

125

54

1948

 

59

...

Кирова, д. 38

 

д

1

1

1201

77

23

1941

 

62

...

Папанина, д. 1

 

к

1

1

1100

133

46

1968

 

31

...

Папанина, д. 3

 

к

1

1

...

...

42

...

 

...

...

Папанина, д Генеральный план константиновского сельского поселения тутаевского района ярославской области - страница 21. 6

 

шл

1

4

2631

386

164

1956

 

74

85

Папанина, д. 7

 

д

1

1

1246

162

33

1968

 

38

0

Папанина, д. 8

 

шл

1

4

2338

402

166

1956

 

74

85

Папанина, д. 12

 

д

1

2

1036

139

38

1941

 

80

0

Папанина, д. 14

 

д

1

1

177

76

18

1956

 

70

7

Папанина, д. 16

 

д

1

1

962

140

56

1940

 

43

87

Папанина, д. 18

 

д

1

1

1076

89

39

1981

 

33

87

Папанина, д. 19

 

д

1

1

1104

149

41

1963

 

51

4

Папанина, д. 21

 

д

1

1

1061

102

36

1956

 

68

94

Папанина, д. 22

 

д

1

1

934

111

55

1941

 

66

87

Папанина, д. 23

 

д

1

1

1043

121

37

1952

 

46

96

Папанина, д. 24

 

д

1

2

1013

150

58

1941

 

63

5

Папанина, д. 26

 

д

1

1

1154

130

31

1940

 

68

95

Папанина, д. 27

 

д

1

1

1022

126

43

1952

 

56

5

Папанина, д. 28

 

к

1

1

1170

171

63

1962

 

24

87

Папанина, д. 29

 

д

1

1

1132

143

44

н/св

 

57

2

Папанина, д. 30

 

д

1

1

1156

92

37

1967

 

66

85

Папанина Генеральный план константиновского сельского поселения тутаевского района ярославской области - страница 21, д. 31

 

д

1

1

1096

126

36

1962

 

66

94

Папанина, д. 32

 

д

1

1

1243

167

44

1961

 

37

89

Папанина, д. 33

 

д

1

1

1123

133

55

1962

 

38

91

Папанина, д. 34

 

к

1

1

1143

113

36

1963

 

29

87

Папанина, д. 35

 

к

1

1

1188

124

42

1963

 

68

94

Папанина, д. 36

 

к

1

1

1281

153

41

1966

 

37

5

Папанина, д. 37

 

д

1

1

1125

109

45

1965

 

25

87

Папанина, д. 38

 

д

1

1

1110

226

51

1969

 

56

87

Папанина, д. 39

 

д

1

1

990

82

35

1967

 

34

91

Фермерская, д. 1

 

д

1

1

1024

50

41

1962

 

72

91

Фермерская, д. 2

 

д

1

1

940

156

68

1957

 

55

93

Фермерская, д. 3

 

д

1

1

960

131

43

1960

 

65

86

Фермерская, д. 9

 

д

1

1

997

101

35

1946

 

46

94

Фермерская, д. 10

 

д

1

1

965

70

24

1950

 

74

94

Фермерская, д. 11

 

д

1

1

556

103

32

1953

 

60

97

Фермерская, д. 12

 

д

1

1

970

57

33

1940

 

78

6

Фермерская, д Генеральный план константиновского сельского поселения тутаевского района ярославской области - страница 21. 13

 

д

1

1

1019

69

24

1940

 

61

1

Фермерская, д. 14

 

д

1

1

1008

131

74

1940

 

76

8

Фермерская, д. 15

 

д

1

1

888

77

29

1951

 

37

87

Фермерская, д. 16

 

д

1

1

947

131

48

1952

 

63

1

Фермерская, д. 23

 

д

1

1

961

134

58

1955

 

69

...

Фермерская, д. 24

 

д

1

1

992

72

27

1940

 

73

...

Фермерская, д. 25

 

д

1

1

841

82

33

1941

 

49

...

Фермерская, д. 26

 

д

1

1

968

77

22

1940

 

51

...

Фермерская, д. 28

 


generalnij-rezident-ito-hirobumi-i-ego-politika.html
generalnoe-napravlenie-strategiya-reform-b-v-rakitskij-perspektivi-i-problemi-rossii-vipusk-15.html
generalnogo-shtaba-vooruzhennih-sil-o-merah-po-uluchsheniyu-organizatorskoj-raboti-komandirov-nachalnikov-v-povsednevnoj.html